Hushuvud

Besiktning av hus - Besiktiga, kontrollera och mäta

Besiktning av hus rymmer en mängd olika kategorier av kontroller som man kan låta göra för att undersöka sitt hus, antingen genom att anlita en besiktningsman eller teknisk fackman eller göra det själv. 

Den vanligaste formen av besiktning av hus görs vid försäljning, en överlåtelsebesiktning. Det finns dock en mängd andra mätningar och kontroller av olika slag som du kan göra för att hålla koll på ett hus, en del av de kan du göra helt själv.

Nedan listar vi de olika sätten man kan göra kontroller, mätningar och besiktning av hus på.

besiktning av hus, överlåtelse

Överlåtelsebesiktning av hus inför köp och försäljning

En överlåtelsebesiktning är den mest välkända formen av besiktning av hus. Den sker uteslutande vid försäljning av småhus och kan bekostas av antingen säljare eller köpare. Den som står som beställare för besiktningen påverkar vilka rättigheter och skyldigheter man har. Som köpare är det en viktig punkt att hålla reda på - bara för att säljaren har låtit göra en besiktning av huset du tänkt köpa så innebär inte det att du kan slappna av.

Läs mer om överlåtelsebesiktning av hus
besiktning-av-hus-fördjupad-undersökning

Skadebesiktning av hus

I det fall du råkar ut för en vattenskada genom läckage eller fuktvandring så ska det utredas innan du börjar åtgärda felet. Inte minst för att försäkringsbolagen kräver det. Även en besiktningsman vid en besiktning av hus kan ha hittat något som. En skadebesiktning innebär ofta att delar av en konstruktion eller ytskikt behöver demonteras eller rivas för att se hur stort och vad problemet är.

Läs mer om skadebesiktning av hus
besiktning av hus elbesiktning

Elbesiktning av hus

Ibland kan det dyka upp anledning till att göra ytterligare kontroller och undersökningar, främst om man är köpare av ett hus och ska uppfylla sin undersökningsplikt. Elbesiktningen är ett exempel som ofta ignoreras men som i många fall har lett till dyra omdragningar av el för att köparen inte gjort sin undersökningsplikt.

Läs mer om elbesiktning
besiktning av hus, fuktmätning

Fuktmätning av hus

En fuktmätning innebär att man utreder fuktbelastningen på vissa utsatta delar av ett hus. En fuktmätning kan vara kontinuerlig d v s man håller koll på den relativa fuktigheten i luften, i ett rum eller utrymme, hela tiden. Eller så kan den vara tillfällig då man mäter fuktkvoten i exempelvis trä och material på vind, krypgrund eller i någon annan konstruktion i ett hus.

Läs mer om fuktmätning
besiktning av hus takbesiktning

Takbesiktning av hus

Taket är det yttersta och viktigaste skyddet mot väder och vind för ett hus. Därför borde varje husägare gör en återkommande takbesiktning eller översyn. Både inför och efter vintern och samtidigt passa på att rengöra och rusta vid behov. Här går vi igenom hur du går tillväga.

Läs mer om takbesiktning
besiktning av hus, krypgrund

Krypgrundsbesiktning

Har du en krypgrund så är det läge att göra återkommande besiktningar av denna. Med enkla och relativt billiga verktyg kan du göra det själv. Vi går igenom vad du ska kontrollera vid en krypgrundsbesiktning.

Läs mer om krypgrundsbesiktning
besiktning av hus mögelbesiktning

Mögelbesiktning och mögelspårning

Mögel är resultatet av förhöjda fuktnivåer eller en vattenskada. Men det kan även gömma sig mögel på de mest konstiga ställen. Vi listar riskerna och vad du kan göra om du misstänker mögel i ditt hus.

Läs mer om mögelbesiktning
besiktning av hus, radon

Radonbesiktning och radonmätning

Radon är en gas som förekommer naturligt främst i marken och desto mer i olika berg- och jordarter. Men vi har även byggt in radon i våra hus genom tiden. Här går vi igenom betydelsen och metoderna för att mäta och kontrollera radonförekomsten i ett hus.

Läs mer om radonbesiktning
besiktning av hus värmekamera

Termografering - besiktning av hus med värmekamera

En termografering är en slags besiktning av ett hus som utförs med hjälp av en värmekamera för att exempelvis ta reda på vart huset läcker som mest värme för att senare kunna göra rätt åtgärd vad gäller byte, renovering eller tätning. Det går även att spåra utbredning av en fuktskada med hjälp av en värmekamera.

Läs mer om termografering
slutbesiktning av hus

Slutbesiktning efter ombyggnation eller nybyggnation

En slutbesiktning är en besiktning av hus som antingen är helt nybyggda eller som har genomgått en större ombyggnation där en entreprenör har gjort jobbet. Det är slutet på veckor eller månader av byggarbeten där en besiktningsman går igenom så att det som har byggts följer kraven för hur saker och ting faktiskt ska se ut när det är om- eller nybyggt. När en slutbesiktning väl är godkänd så har ägarna det stora nöjet att flytta in och göra sig hemmastadda.

Läs mer om slutbesiktning