Hushuvud

Takbesiktning - Håll koll på husets viktigaste skydd

En takbesiktning eller taköversyn bör göras årligen om man äger ett hus. Att lägga om taket är ingen billig historia, så att lägga tid och lite pengar på att se över och underhålla taket kan du spara tusentals kronor på. Det finns tillfällen då det kan vara läge att ta in besiktningsman eller hantverkare för att bedöma takets skick, särskilt om taket börjar bli lite till åren eller om du känner dig osäker. Längst ner följer en lista över teknisk livslängd över olika taktyper. Vi går även igenom vad du bör kontrollera vid en takbesiktning för olika typer av tak.

  • 1. Gör en takbesiktning två gånger per år

  • 2. Tumma inte på din egen säkerhet

  • 3. När behövs en mer grundlig takbesiktning?

  • 4. Takbesiktning av papptak, gummi eller membran

  • 5. Takbesiktning av tegeltak och betongtak

  • 6. Takbesiktning av plåttak

  • 7. Kalla in en expert vid behov

  • 8. Visar takbesiktningen på att det är dags att byta tak?

1. Så länge håller ett tak

Åldern på ett tak och/eller dess detaljer och tillhörande konstruktioner spelar stor roll hur ofta och när en ordentlig översyn eller takbesiktning krävs. Nedan följer en lista på den tekniska livslängden för ett tak att gå efter. Den tekniska livslängden ger ett mått på hur du länge kan räkna med att ditt tak håller med förutsättningen att du underhåller och sköter om det. 

Takpapp på låglutande eller platt tak 20 år
Gummiduk på låglutande eller platt tak 30 år
Underlagspapp, under takpannor av betong eller tegel 30 år
Takpannor av betong eller tegel (samma som underlagspappen) 40 år (30 år)
Korrugerat plåttak med underlagspapp 35 år
Bandfalsad plåt med underlagspapp 35 år
Asbestcementskivor/eternitskivor 30 år
Plåtkompletteringar och detaljer (skorsten, ventilation o s v) 35 år
Hängrännor och stuprör 25 år
Murad skorsten 40 år

Du bör dock inte stirra dig blind på den tekniska livslängden. Det finns många exempel på tak som håller betydligt längre än så. Med rätt insats i rätt tid och till en mindre summa pengar så kan du själv förlänga hållbarheten på ditt tak. Däremellan kan du roa dig med att budgetera för en takomläggning, om ditt tak nu har passerat den tekniska livslängden.

2. Gör en takbesiktning två gånger per år

Oavsett om ditt tak har passerat den tekniska livslängden så finns det två viktiga tidpunkter som man bör göra en takbesiktning på oavsett, vilket är innan och efter vintern.

Under hösten har det sannolikt samlats en hel del löv och skräp uppe på taket. Löv i samband med årets tillväxt av mossa så är det ett bra tillfälle att kombinera en rengöring av hängrännor, silar och stuprör och spola bort det värsta av mossan.

Efter vintern då snö och is har smält så kan det vara idé att kolla hur väl taket mår. Har det varit en snöfri men kall vinter så kan det ha varit mycket isbildning som har sprängt sönder eventuella takpannor eller slitit upp papp och repat plåt. Har det däremot legat mycket snö så kan detta ha påverkat hängrännornas läge så att avrinningen inte längre fungerar som den ska.

Mossa och dess vara eller icke kan skilja sig beroende på vem man frågar. Det finns de som tycker att mossan gör sig bra på ett tegel- eller betongpannetak och menar på att den skyddar mot UV-strålning som då skulle tära på pannorna. Det finns dock inget som är så förödande som mossa där den med sina rötter tränger ner med fukt som sedan spränger sönder en panna när det blir minusgrader. Ett nytt UV-skydd kan man istället komplettera med efter si så där 30-40 år för att förlänga livslängden på sitt tak.

3. Tumma inte på din egen säkerhet

De allra flesta tycker att höjder är lite olustigt. Vi kan lova att det känns inte bättre om du inte ser till din egen säkerhet i första hand. Det är en liten investering i det stora hela med att ha tillräckliga medel eller utrustning för att göra en takbesiktning.

För fall från höjder, till och med så låga som från en meter, är den i särklass vanligaste skadeorsaken i byggbranschen. Var därför extremt noga med din egen säkerhet när du vistas på ett tak.

Tak på ett enplanshus som inte har extrem lutning kräver en vettig stege att ta sig upp på och en sele. Emedan branta tak på 1½-plan och högre kan behöva kollas av och fixas med från ställning eller skylift. Skylift kostar normalt 1 500 - 2 500 kronor att hyra över en helg. 

För inte fullt så branta lutningar och tak där du kan ta dig upp på med stege, antingen väggfast eller genom att haka fast den, så är det väl värt att investera i en sele, en sådan går på cirka 2 000 kronor. En helkroppssele som är bekväm, enkel att ta på och definitivt prisvärd hittar du bland annat här.

4. När behövs en mer grundlig takbesiktning?

Förutom den löpande kontrollen av ett tak så bör du göra en grundligare takbesiktning om ditt tak är av äldre typ och dess tekniska livslängd börjar nå sitt slut (kolla listan i början igen om du behöver).

Ta därför tillfället på vårkanten till att noga kontrollera taket. Nedan följer de kontroller du kan göra, beroende på vilken taktyp du har.

5. Takbesiktning av papptak, gummi eller membran

Papptak eller tak av gummiduk eller annat membran lägger man oftast på låglutande tak där kravet på avrinning är högt. Vi utgår därför att det är ett låglutande tak.

Stillastående vatten?

Finns det spår av stillastående vatten någonstans? Om en yta har haft stillastående vatten så utmärker det sig ofta genom att ha en smutskant eller rand med sand och skräp samlat i. Den vanligaste förklaringen är att brunnar eller stuprör har satts igen och vattnet kommer därför inte ut. Är ytskiktet däremot bubbligt och veckat så kan förklaringen ligga där.

Bubbligt och veckat ytskikt?

Stora bubblor och veck på ett tak med duk eller papp är ofta det första tecknet på att det kan vara dags att byta. Duken eller pappen har släppt från underlaget vilket är ett tecken på hög ålder.

Mossa och alger?

Mossa och algpåväxt på ett låglutande tak av papp är inte lika vanskligt som på ett poröst tak av tegel eller betong. Dock så alstras fortfarande fukt som i sin tur bildar is och som kan slita på taket. Använd inte högtryckstvätt på ett papptak - skrubba och tvätta försiktigt istället.

Kolla tätning kring don och uppskjutande delar

Kontrollera anslutningar mot exempelvis avloppsluftningsrör och andra uppskjutande don och detaljer på taket. Kontrollera att limningen (asfalt, tjära, taklim et c) fortfarande känns seg och följsam och att det sitter väl. Har limningen börjar torka och spricka så behöver taket snart åtgärdas, antingen som mindre reparation eller byte av taket. Helt beroende på hur resterande delar av taket ser ut.

Kontrollera kring brunnar eller stuprör

Provvattna gärna för att kontrollera hur vattnet rinner ner mot brunn. Ta bort lövsil och kontrollera en bit ner i röret så att det inte har spruckit någonstans. Om det helt saknas lövsil så bör du komplettera med det för att slippa skräp som fastnar, täpper igen, fryser och förstör stuprör eller PVC-rör. Kontrollera även limningen i skarvar runt rör och närliggande ytor.

Hur ser sargen ut?

Har du en sarg med plåt ovanpå så kolla även av den. Rostfläckar och färgsläpp bör åtgärdas på en plåt så att den håller längre. Om du har en träsarg runt så kan du känna med spetsen av en kniv eller skruvmejsel runtom hur träet känns - det blir nämligen ofta rötskador på en sån typ av konstruktion.

6. Takbesiktning av tegeltak och betongtak

Tegeltak och tak med betongpannor läggs vid lutningar som är över gränsen för låglutande tak (14 grader) och utseendet på taket kan också variera stort. Klampa inte runt på taket i onödan, du har ofta bra översikt både från takfoten och högst uppe på nocken för att kolla efter spruckna eller förflyttade pannor. Om du ska gå på taket så var noga med vart du sätter fötterna och använd (för guds skull) sele eller skylift.

Spruckna eller flyttade pannor?

Pannor spricker antingen på grund av frostsprängning, snö- och isbelastning och inte helt ovanligt nära takstegen - där sotaren har klampat fram.

Tegel- eller betongpannor som har spruckit behöver inte betyda en akut risk för inläckage av vatten, då man normalt har en underlagspapp som tål en del stryk. Däremot så skadar det på sikt läkten som pannorna vilar på. Får man röta där så kan hela sjok och rader av pannor till slut ge vika. Dessutom så kan skärvor av spruckna pannor skada den underliggande pappen. Byt därför alltid ut spruckna pannor och flytta tillbaka de på rätt plats.

Mossa och alger på taket?

Norrsidan av ett tak brukar vara mest påverkad av mossa och alger. Även vit lav tar gärna fäste i pannornas porösa ytskikt. All påväxt binder fukt och riskerar att frysa sönder pannorna när vintern kommer. 

En mossbehandling är väl värt och den håller dessutom i några år innan det är dags igen och kostar inte många hundralappar. Med en högtryckstvätt så kan du även stå på backen och spruta ut medlet över taket.

Kontrollera underlagspappen och läkten

Skjut undan pannor (de trycks rakt upp i riktning mot nock - använd handskar) och kontrollera underlagspapp och läkt. De mest utsatta lägena är längst ner på ett tak samt även runt skorsten och don och rör som kommer upp ur taket. 

Finns det spår eller stora samlingar av skräp? Finns det några tecken på att läkten har röta? Det kan tyda på att det har gått vatten under pannorna. Felsök genom att kontrollera högre upp från där du hittade felet.

Kolla även underlagspappen och känn och tryck på den. Den ska kännas seg och gummiaktig (vara spänstig). Om den däremot är spröd och uttorkad och det trådar eller faller bort material så har den gjort sitt.

Sitter nockpannorna?

Nockpannorna tar gärna stryk av både väder och vind. Gamla nockpannor kan också helt sakna skruv eller spik som håller fast de i nockbrädan (den tjocka regel eller planka som löper i längsriktningen och som nockpannorna vilar på) och riskerar därför ligga löst. På äldre tak så kan nockbrädan ligga "naken", det vill säga utan någon underlagspapp så det är extra viktigt att nockpannorna sitter där de ska.

Hur ser skorstenen ut?

Har du en murad skorsten så kolla även av den.

Börjar fogarna eller murstenen vittra så kan det vara dags att mura om. Plåtkragen runt en skorsten brukar ta väldigt mycket stryk, både till ytan och i infästning mot skorsten. Kolla kragen efter rost och så att den sitter fast ordentligt.  

Det är vanligt att äldre skorstenar saknar huv. Med hänsyn till att vi eldar, och därmed torkar ut skorstenen, långt ifrån lika mycket nu som förr så är det vettigt att komplettera med en. Det är nämligen ett (eller flera) hål, rakt ner i huset, vi pratar om.

Passa på att kolla hängrännor och stuprör

När du ändå är där - kolla hängrännorna och stuprören. Rensa och gör rent och kolla efter rost, även om många hängrännor är underhållsfria så kan is ha skrapat bort det skyddande lagret av plastmålning. 

Kolla även att det sitter lövsil i stuprörens början.

Du kan även provvattna för att se att vattnet rinner dit det ska. Justera annars hängrännorna, lutningen ska vara som minst 2,5-3 mm per meter.

7. Takbesiktning av plåttak

Plåttak kan läggas på både låglutande såväl som branta tak (d v s från 14 grader och uppåt). Att besiktiga ett plåttak krävs ofta att man tar sig runt och går igenom hela taket. Däremot är det i stort sett samma sak man tittar efter under en takbesiktning för ett plåttak, vilket gör det något enklare.

Färflagor, metallrena ytor och rost?

Kontrollera taket efter om det börjar flagna färg. På södersidan så sker det snabbare eftersom solen ligger på och vid underhåll så går det att måla en eller två sidor ett år och de övriga vid senare tillfälle. 

En metallren yta som inte har någon rost men där det saknas färg "mitt på" kan bero på att is har glidit och skrapat mot plåten. Är det däremot rost i ändarna på plåtskivor eller plåtsarger där färgen har släppt så är det dags för underhåll d v s målning.

Plåt över sarg, nock och i anslutning till takkupor m.m

Täckplåt som ligger över en sarg, nock eller änden på takkupor kan ha tryckts undan där det är som trängst på grund av isbildning. Takkupor har en förmåga att läcka mer värme än resterande takyta vilket ger en större risk för isbildning. Så kontrollera extra noga om du har takkupor av plåt.

Kolla infästningar och skruvhål

Gör en generell översyn av infästningar och kolla även skruvar eller nit. Saknas det skruv eller nit så blir det ett läckhål. Plåtskivan eller plåtlängden får också ett svagare motstånd mot väder och vind - vilket riskerar att bryta upp ännu fler infästningar. Täta med epoxiblandning och laga med ny skruv eller nit om det går.

8. Kalla in en expert vid behov

Att göra en takbesiktning på egen hand kanske inte alla klarar av, eller så är osäkerheten för stor. Även den kunskap vi förmedlar räcker inte alla gånger till. Vid sådana tillfällen är det alltid bäst att kalla in en hantverkare, takläggare, besiktningsman eller någon med tillräcklig erfarenhet för att göra en ordentlig undersökning. 

9. Visar takbesiktningen på att det är dags att byta tak?

Om du själv eller någon expert dömer ut taket efter en takbesiktning så är det nog dags att byta taket. Du kan själv uppskatta kostnaden för en takomläggning genom att använda vår beräkningshjälp.

Slutligen, tänk på att oavsett om du har ett nytt eller gammalt tak så kommer man inte undan den löpande kontrollen och behovet av att då och då göra en takbesiktning. Ett tak är trots allt det yttersta skyddet för ditt hus.