Hushuvud

Boendekostnad

Boendekostnad är den månatliga eller årliga kostnad en person eller en familj har som är tydligt kopplat till ett boende. Begreppet boende är ganska brett och så är även de faktorer som spelar in på ens boendekostnad.

Normalt så pratar banker och mäklare om att de kostnader som berör en bostad är kostnader mot bank, så som lån, ränta och amortering, och driftkostnader. Det är genom att jämföra den kostnaden mot din inkomst som dina möjligheter att få ett bolån sedan baseras på.

Det som tas upp ovan är ett förenklat sätt att räkna för både hus och lägenhet. Men när du äger ett hus så är verkligheten annorlunda. För vad händer i det fallet du måste byta tak på ditt hus? Eller att uppvärmningskostnaderna skenar iväg för att du har dåliga fönster? Eller om bergvärmepumpen går sönder? Det är kostnader som är kopplat till ditt boende som i högsta grad påverkar boendekostnaden.

Den egentliga boendekostnaden eller totalkostnaden när du äger ett friköpt småhus är därför något helt annat än bara de förenklade bank- och driftkostnaderna.

Här reder vi ut begreppen och ger dig information och verktygen för att räkna ut vad det egentligen kostar att bo i ett hus.

boendekostnad, kostnader för ett hus
  • 1. Genomsnittsvillan som exempel

  • 2. Lånekostnad

  • 3. Driftkostnad

  • 4. Underhållskostnad

1. Genomsnittsvillan som exempel

Boendekostnad är den månatliga eller årliga kostnad en person eller en familj har som är tydligt kopplat till ett boende. Begreppet boende är ganska brett och så är även de faktorer som spelar in på ens boendekostnad. Normalt så pratar banker och mäklare om att de kostnader som berör en bostad är kostnader mot bank, så som lån, ränta och amortering, och driftkostnader. Det är genom att jämföra den kostnaden mot din inkomst som dina möjligheter att få ett bolån sedan baseras på.

Det som tas upp ovan är ett förenklat sätt att räkna. Men vad händer i det fallet du måste byta tak på ditt hus? Eller att uppvärmningskostnaderna skenar iväg för att du har dåliga fönster? Eller om bergvärmepumpen går sönder? Det är kostnader som är kopplat till ditt boende som i högsta grad påverkar boendekostnaden.

Den egentliga boendekostnaden eller totalkostnaden när du äger ett friköpt småhus är därför något helt annat än bara de förenklade bank- och driftkostnaderna.

Här reder vi ut begreppen och ger dig information och verktygen för att räkna ut vad det egentligen kostar att bo i ett hus.

1. Lånekostnad

Lånekostnaden är den samlade kostnaden du betalar till den bank som finansierar ditt husägande. Lån, ränta och amorteringar samt avgifter ingår därför i lånekostnaden. Bankerna följer regler satta av riksdag och regering när det gäller vad som ska ingå. 

Vad är dina lånekostnader?

Läs mer om lånekostnader här.

2. Driftkostnad

Driftkostnad för ett hus är de månatliga eller årliga kostnader som blir när du bor i och använder husets maskiner och installationer samt de tjänster och avgifter som är kopplade till ditt hus.

Driftkostnaden kan i vissa fall vara större än dina lånekostnader. Exempel på detta är om du köper ett äldre hus som ligger utanför tätbebyggt område och därmed är billigare och där huset har äldre teknik installerad. 

Vilka är dina driftkostnader och hur påverkar de din boendekostnad?

Läs mer om driftkostnader och hur du kan beräkna och påverka de här.

3. Underhållskostnad

Underhållskostnaden för ett hus är den del av din boendekostnad som handlar om skötsel (löpande underhåll) och renovering.  

Underhållskostnaden kan i vissa fall vara en riktigt stor post när det gäller boendekostnaden. Vi pratar då om äldre hus eller hus med tidigare inbyggda risker som man vet i framtiden kommer att bli skador. Det bästa sättet är att genom skötsel (löpande underhåll) hålla koll på sitt hus (tillsyn) och planera för att ta de stora kostnaderna (renovera) i framtiden.

Vill du veta mer om hur underhållskostnaderna påverkar din totala boendekostnad?

Läs mer om underhållskostnader och hur du kan planera, beräkna och påverka de här.