Hushuvud

Driftkostnad för en bostad

Driftkostnad är en del av totalkostnaden för att bo och leva i en bostad vilken fördelas och redovisas per år eller månad. 

Vad som ingår i driftkostnaden beror helt på om du bor i ett eget hus, bostadsrätt eller hyr en lägenhet.

Använd snabblänkarna eller scrolla ner för att läsa mer, beräkna kostnader och se kostnadsexempel för olika driftkostnader för hus och lägenhet.

 • 1. Elförbrukning

  Uppvärmning och hushållsel. Information för både hus och lägenhet.

 • 2. Vattenförbrukning och avlopp

  Rörliga och fasta kostnader, gäller hus och en del lägenheter.

 • 3. Sophämtning

  Avgifter för hantering av hushållsavfall. Information för dig som har hus.

 • 4. Hemförsäkring

  Det bästa skyddet för dig och ditt hem, oavsett boendeform (hus och lägenhet).

 • 5. Abonnemang

  Abonnemangstjänster för exempelvis larm, internet, TV och telefon. Information för både hus och lägenhet.

 • 6. Service

  Service av maskiner och installationer i ditt hus - så att de fungerar rätt och håller länge.

 • 7. Sotning

  Om du har en eldstad eller uppvärmning med förbränning ex. pelletspanna i ditt hus.

 • 8. Samfällighets- och vägföreningsavgifter

  Om ditt hus tillhör en förening som äger och underhåller vägar, gator och ytor utomhus.

 • 9. Tomträttsavgäld

  Om tomten som ditt hus ligger på inte är friköpt.

1. Elförbrukning

Elförbrukning är i särklass den största driftkostnaden för ett hus. Energin som går åt i ett hus kan fördelas på el som används till uppvärmning och el som är så kallad hushållsel.

Bor du i lägenhet så ingår oftast kostnaden för värme i månadsavgiften men den el som du förbrukar får du bekosta själv.

0%

Av driftkostnaden på ett hus kan gå till upp-värmning

Uppvärmning av ett hus

Av all energiförbrukning i ett hus så står uppvärmning för den största posten. En normalstor villa (127 kvadratmeter uppvärmd yta) med direktverkande el som värmesystem förbrukar exempelvis cirka 25 000 kWh på ett år vilket motsvarar 60% av elkostnaden.

Hushållsel för hus och lägenhet

Hushållsel är all energi som förbrukas vid användning eller drift av elektriska apparater och belysning. Förbrukningen av hushållsel utgår dels från en grundförbrukning (man räknar med att alla exempelvis har kyl, frys och lagar mat) och dels på hur många som bor tillsammans.

För en person boende i ett normalstort hus så räknar man med en normalförbrukning om cirka 180-190 kWh hushållsel per månad.

För en lägenhet så är normalförbrukningen för en person cirka 135-145 kWh hushållsel per månad.

Uppskatta din uppvärmningskostnad

Använd räknehjälpen nedan. Den utgår från schablonvärden för en villa i Sverige och elkostnaden är beräknad på 1,50 kronor per kWh(elpris + nätavgift + skatter). Du behöver bara fylla i antal kvadratmeter uppvärmd yta vilket oftast är detsamma som boarean samt vilket värmesystem det är installerat. Räknehjälpen ger ungefärligt svar på driftkostnaden för uppvärmning.

Senast uppdaterad oktober 2018.

Uppskatta din förbrukning av hushållsel

Räknehjälpen utgår från schablonvärden och elkostnaden är beräknad på 1,50 kronor per kWh (elpris + nätavgift + skatter). Du behöver bara fylla i antal personer och om det avser villa eller lägenhet. Räknehjälpen ger ungefärligt svar på driftkostnaden för hushållsel.

Senast uppdaterad oktober 2018.

Minska din driftkostnad för el och värme

Förutom att se över dina levnadsvanor och byta värmesystem om du har direkverkande el så kan du genom att förnya ditt elavtal spara mellan 1 300-1 800 kronor på ett år och i vissa fall upp till 10% av totalkostnaden.

Jämför el-abonnemang hos Compricer

Det tar 5-10 minuter av din tid och du kan själv välja vad som är viktigast för dig. Även ett miljövänligt alternativ är många gånger billigare om du idag sitter på ett dyrt tillsvidareavtal eller har haft samma leverantör en längre tid.

 

2. Vattenförbrukning och avlopp

Din driftkostnad för vatten och avlopp är en kommunal avgift som tas ut för att leverera dricksvatten och hantera avloppsvatten (som går till rening). I och med att den är kommunal så är den svårbedömd då kommunerna själva bestämmer över avgiften. 

För en lägenhet så ingår abonnemangskostnad och vattenförbrukningen ofta i månadsavgiften men det finns undantag och allt fler och fler bostadsrättsföreningar installerar mätare för att kunna punktbekosta bostadsrättsägaren efter egentlig förbrukning. 

Driftkostnad för vatten och avlopp för ett hus

Fast kostnad: Den fasta kostnaden för ett vatten- och avloppsabonnemang är i genomsnitt cirka 2100 kronor/år för en normalstor villa med en standardanslutning.

Rörlig kostnad: Den rörliga kostnaden är helt kopplat till din förbrukning. Man räknar med att en person förbrukar i genomsnitt 150 liter per dygn för att laga mat, tvätta, duscha, toalettbesök med mera. Även här skiljer sig avgiften åt från kommun till kommun men genomsnittet för riket ligger på cirka 31 kronor per kubikmeter.

Med snålspolande kranar och toalett kan du spara cirka 20% av vattenförbrukningen.

Minska din driftkostnad för vatten och avlopp

Ett sätt att börja när det gäller driftkostnad för vattenförbrukning är att se över och byta till snålspolande kranar, i både dusch, badrum och kök. Nya disk- och tvättmaskiner är även de betydligt mer vattenbesparande.

Det kan ta ganska lång tid innan en insats för att minska vattenanvändningen betalar sig men du gör däremot en ganska stor insats för miljön.

Uppskatta din driftkostnad för vattenförbrukning

Beräkna din driftkostnad för vattenförbrukning efter schablon och genomsnitt för riket. Du kan även se möjlig besparing per månad om du installerar snålspolande WC, dusch och kranar.

3. Sophämtning

Sophämtning är även den en samhällstjänst som styrs av kommunen du bor i, antingen genom ett kommunalt bolag eller upphandlat privat bolag. Hämtningsavgiften kan i vissa kommuner vara ganska avancerat uträknad med allt från hur många kilo som slängs till hur lång gångväg det är att rulla soptunnan till sopbilen.

För en lägenhet så har man gemensamma sopkärl och därför är alltid sophämtningen inbakad i månadsavgiften.

Driftkostnad för sophämtning för ett hus

Skillnaden mellan kommuner är stor. Från en knapp tusenlapp (950 kronor) i Trollhättan till Sala där det kostar 3 390 kronor per år. Den genomsnittliga kostnaden för sophämtning är i hela Sverige på 2 100 kronor per år.

Påverka driftkostnaden för sophämtning

Även om du i de flesta fall inte direkt kan påverka grundkostnaden för sophämtning så finns det vissa saker att tänka på:

 • Cirka 10% av alla kommuner har en kostnad för vikt där sopbilen har en våg och väger vid hämtning. Hur du sorterar påverkar alltså stort.
 • Ett normalstort sopkärl är 125 liter. Att ha ett större eller flera kärl leder till en dyrare driftkostnad. Sopsortera så slipper du det.

4. Hemförsäkring

En hemförsäkring täcker så mycket mer än vad namnet antyder. Förutom att bära den större delen av kostnaden om du drabbas av brand, vattenskada eller stöld så fungerar den även som ett reseskydd och rättsskydd om du skulle bli stämd av någon. I en hemförsäkring ingår även ditt lösöre, det vill säga de prylar du äger - allt från TV-apparaten till Rembrandt-tavlan som hänger i vardagsrummet.

Hemförsäkring för en villa

Hemförsäkring för en villa är ett måste, just för att du själv ansvarar om olyckan skulle vara framme. Och en skada eller händelse, allt från den värsta brand till att parketten luckras upp för att frysen gått sönder, innebär dyra reparationer eller återställning. 

Den genomsnittliga kostnaden för en hemförsäkring ligger på cirka 1 700 kronor per år (142 kronor per månad).

Tänk dock på att bara för att du betalar samma eller högre belopp som genomsnittet så innebär inte det att försäkringen är bättre. En del försäkringsbolag har tillägg eller anpassningar av sina försäkringar - tillägg som du kanske inte ens behöver och som ett annat försäkringsbolag redan har med i sin grundkostnad. 

OBS! Det kan vara så att du genom arbetsgivare eller fackförbund redan har tecknat försäkringar som uppfyller kriterierna för en hemförsäkring - men ditt hus är inte inkluderat. Det finns därför också något som heter villaförsäkring där du enbart försäkrar själva huset, marken och eventuella småbyggnader på tomten.

Hemförsäkring för en lägenhet

Bor du i en lägenhet, oavsett om det är bostadsrätt, hyreslägenhet eller till och med hyr i andra hand så är det fortfarande så att hemförsäkringen täcker inte bara ditt hem, utan dig - där du är. Och dina prylar. 

Den genomsnittliga kostnaden för en hemförsäkring för en lägenhet är densamma som för en villa d v s cirka 1 700 kronor per år (142 kronor per månad). Men, bor du i en bostadsrätt så tillämpar många försäkringsbolag ett så kallat bostadsrättstillägg som kostar allt från 200-500 kronor mer per år. 

Bostadsrättstillägget är en försäkring för all fast inredning, kök, badrum, garderober, balkong med mera - som du inte äger men däremot ansvarar för.

Kontrollera kostnaden för din hemförsäkring - Jämför, välj och byt.

Ett sätt att kontrollera och styra över driftkostnaden för försäkringar är att jämföra med utbudet. Du kanske inte kommer att spara en massa pengar men däremot så kan du hitta en försäkring som passar dig.

Exempelvis om du har mycket saker, prylar och grejer till ett högt värde så kan det vara värt att teckna en försäkring som är förmånligare för lösöre i jämförelse med en som har ett förstärkt reseskydd.

För att enkelt jämföra så kan du nyttja en gratistjänst för att se det bästa utbudet. Det tar inte många minuter att kolla upp.

Jämför själv på Insplanet

5. Abonnemang

Det finns en mängd abonnemang och tjänster som påverkar din boendebudget och som räknas som driftkostnad. Du har antagligen någon form av internetanslutning, kanske har du ett kanalutbud på TV:n och även om allt färre ansluter sig så ingår även fast telefoni här. Ytterligare en abonnemangstjänst som har skjutit i höjden vad gäller popularitet de senaste åren är övervakning och larmtjänster.

6. Service

Med bättre teknik får vi allt mer komponenter och styrutrustning i våra hus. Det kan vara allt från värmeanläggning, ventilation och avfuktare till poolen om man har en. Resultatet är att det behövs göras byten, service och injusteringar. I gengäld så får man ett system eller maskin som arbetar efter bästa förmåga och håller längre.

Några exempel på driftkostnad för service som du kan stöta på är:

 • Service av värmepumpsanläggning, vartannat år (2 000 kronor)
 • Byte av luftfilter i mekanisk ventilationsanläggning, 2 ggr per år (600 kronor)
 • Byte av filter i avfuktare, 1 gång per år (300 kronor)
 • Byte av filter i pool eller spabad, cirka 3 gånger per säsong (900 kronor)

Ovanstående är exempel som räknas som driftkostnad och inte underhåll, för underhållskostnader för ett hus kan du läsa mer här.

7. Sotning

Har ditt hus en eldstad, braskamin, vedeldad spis eller förbränningspanna (pellets-, ved och liknande) så krävs det att rökkanalen till ditt hus sotas. Sotning är lagstadgad och den som ansvarar för att det görs är kommunen som du bor i men det är du som bekostar det.

Hur ofta du behöver sota och vad det kostar är helt beroende på vilken kommun du bor i och vad du eldar och hur ofta. Det finns därför ingen schablon eller genomsnittlig kostnad att addera till övriga driftkostnader. Det finns exempel och uppgifter på allt från 500 till 2 500 kronor.

Vad gäller hur ofta så är det generellt så att om du eldar för att i huvudsak värma upp ditt hus så behöver du sota oftare. Medan om du myseldar lite då och då under vintern så kan det gå flera år mellan sotningarna.

Minska driftkostnaden för sotning

Det går faktiskt att sänka dina driftkostnader genom att ansöka om att få sota själv. Du får då redogöra för hur sotningen kommer att gå till och vilka kontroller du själv gör.

Tänk dock på att det dels kostar en hel del att köpa in rätt utrustning så det lär ta några år innan den har betalat av sig och dels så lär du bli... sotig.

8. Samfällighets- och vägföreningsavgifter

Samfällighets- och vägföreningsavgifter gäller i det fall din bostad ligger på mark där exempelvis lekparker, parker, gator och vägar ägs av en förening, i motsats till att ägas av kommun eller stat. Det innebär att föreningen underhåller, snöröjer, skyltar och driftar marken.

Ett exempel är områden där många småhus ligger samlade men dessa ligger utanför det kommunala ansvaret och på ej detaljplanerade områden, ofta för att husen har från början byggts i privat regi där kommunen aldrig varit inblandad genom att anvisa att - här ska ni bygga!

Ett annat exempel är där man blandar bostadsrättshus i småhusform (ett helt hus som är en bostadsrätt) med friköpta villor (som tidigare var bostadsrätter) som samsas om samma gårdar och parkeringar. 

Kostnaden för samfällighets- och vägföreningsavgifter varierar stort, ofta beroende på vad föreningens egentliga kostnader är och hur många som är med i föreningen. I vissa föreningar så har man arbetsdagar där alla hjälps åt med underhåll och rengöring för att hålla nere kostnaden. I andra så har man lejt ut det jobbet. Så kostnaden kan ligga på allt från några hundralappar till tusentals kronor per år.

Påverka kostnaden för samfällighets- och vägföreningsavgifter

Även om det verkar som en avgift huggen i sten så är det helt beroende på vad du själv gör för insats. Du kan exempelvis:

 • Komma med förslag på förbättringar i föreningens arbete som leder till lägre kostnader, exempelvis arbetsdagar om dessa inte redan finns
 • Hjälpa styrelsen genom att gå med och söka lägre kostnader och förhandla när man handlar upp tjänster
 • Hjälpa till med att planera för underhåll. En bra underhållsplan, oavsett om det är för ett friköpt hus eller en förening, ger kontroll och därmed möjligheten till besparing över tid.

9. Tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld är den avgift du betalar för en tomträtt vilket är tomtmarkens motsvarighet till bostadsrätt. Du äger inte marken men du har rätten att nyttja tomten och ha dina grejer där - i det här fallet ditt hus - på tomten. Det är inte en rätt att nyttja tomten utan en rätt att besitta den och det är ett starkt skydd. Rent krasst så kan inte ägaren (kommun eller stat) tvinga dig att flytta om det inte finns goda samhälleliga grunder så som "exploatering av ett område för samhällets nytta".

Att betala tomträttsavgälden (avgiften) gäller under lång tid, allt mellan 25 till 100 år fram i tiden och den justeras även uppåt genom att omförhandlas var 10:e år. 

Själva avgiften skiljer sig beroende på hur stor tomten är och vart någonstans du bor där man tittar på taxeringsvärdet. En tomt som ligger "bättre" till har därför en dyrare avgift. Det finns exempel på kostnader mellan allt från 10 000 kronor upp till 50 000 kronor per år.