Hushuvud

Radon vid husköp – Så minskar du riskerna

radon vid husköp

Att undvika radon vid husköp  är enklare än vad de flesta tror och mycket av undersökningen kan du göra själv. För det är inte roligt om man som ny husägare upptäcker att huset man nyss har köpt har för höga halter radon som behöver åtgärdas. I den här artikeln ger vi dig alla tips och information vi kan om vad som gäller och hur du kan minska riskerna för radon vid husköp.

  • 1. Radon ingår i köparens undersökningsplikt

  • 2. Radon räknas inte som dolt fel

  • 3. Radon kan bara mätas under lång tid och under vissa perioder, eller?

  • 4. Kolla upp huset innan visning

  • 5. Kolla upp huset under visning

  • 6. Kolla upp huset under besiktningstiden

  • 7. Vad göra om det finns radon?

1. Radon ingår i köparens undersökningsplikt

Som köpare så har du en undersökningsplikt som är betydligt större än säljarens upplysningsplikt. Rent krasst kan en säljare säga "Varsågod - kolla igenom huset bäst du vill, jag har inte haft några problem när jag har bott här". Nu ser det sällan ut på så sätt utan de flesta säljare är måna om att berätta om sina hus.

Däremot så är det ofta det saknas en radonmätning som underlag eller så har inte säljaren presenterat den informationen av olika anledningar. Det är då upp till dig som köpare att ta reda på om det föreligger risk för radon inför att du ska köpa ett hus.

2. Radon räknas inte som dolt fel

I och med att man som köpare ska kontrollera radonförekomst inför ett husköp så räknas det normalt inte som ett dolt fel. Det finns nämligen sätt att genom en noggrann undersökning ta reda på om det finns radon i huset eller inte.

Däremot kan det röra sig om ett fel som säljaren får stå för, men det är då inte dolt. Det kan räcka med att säljaren eller mäklaren i objektsbeskrivningen har skrivit att husets stomme är av en bestämd typ av material*, där det senare visar sig vara blåbetong, för att det ska räknas som felaktig upplysning (utfäst av säljaren). 

*Tips till dig som ska sälja ett hus och inte har någon aning om din murade vägg eller källare innehåller blåbetong (eller annat material) är att skriva något i stil med: "Murad konstruktion".

Radon mäts i bequerel per kubikmeter luft (bq/m3) och den högsta rekommenderade nivån av radon var tidigare 300 bq/m3 men är nu för tiden 200 bq/m3. Ligger en radonmätning på mellan 200-300 bq/m3 så görs ofta åtgärder genom att komplettera med friskluftsventiler i de rum som har högst mätvärden. Högre värden kan däremot behöva desto större åtgärder så som tätning av bottenplatta, fläktar som suger ut luft i rör med mera.

3. Radon kan bara mätas under lång tid och under vissa perioder, eller?

Ja, en långtidsmätning av radon görs under lång tid (cirka 2-3 månader) och dessutom så sker det under den så kallade eldningsperioden (oktober till april). En långtidsmätning innebär att man placerar ut flera mätdosor som sedan ger ett noggrant resultat och mätvärden som bestämmer vart i huset man har den största radonpåverkan. För genom det så kan man sen säga om det räcker med åtgärder för ventilation eller om det måste till extra åtgärder på något våningsplan - eller utreda om radonstrålningen kommer från något inbyggt material (ex. blåbetong).

Sen finns det även korttidsmätning som trots namnet inte är så kort som den ger uttryck för. En korttidsmätning sker även den nämligen under flera dagar (en vecka), åtminstone om man beställer den från ett företag som gör radonmätningar. En korttidsmätning är enbart för att utreda om det finns förhöjda halter av radon.

Slutligen finns det även direktmätning av radon. En undersökning som görs med hjälp av dyra mätinstrument där en tekniker går igenom huset och kontrollerar väggar, källargolv med mera i jakt på radon.

Så vad kan du göra som spekulant eller köpare och vill undvika radon vid ett husköp?

Kostnaden för en långtids och en korttids radonmätning är beroende på storleken på huset och antal våningsplan. Som minst handlar varje mätning om 2 dosor á 500-600 kronor per tillfälle. Tänk även på att du bör mäta eventuellt resultat av en åtgärd mot radon.

4. Kolla upp huset innan visning

Det är ofta det står "ingen upplysning" kring radonförekomst i en beskrivning av ett hus som ligger ute till försäljning.  Det första tipset för att undvika radon vid husköp är därför att utgå från husets ålder och om det någonstans i förteckningen över byggmaterial eller uppbyggnad nämns något om murade konstruktioner. Blåbetong, som är en radonkälla, har nämligen funnits i svenska hus sedan 1929 fram till slutet av 70-talet.

Nästa steg är att kolla upp om området, där huset står, har risk för radon i marken (eller rättare sagt berggrunden). Markradon är nämligen den helt klart dominerande orsaken till radon i bostäder. Oavsett vart i Sverige du är så finns det radon, men i olika koncentrationer. Sveriges Geologiska Institut har kartlagt Sveriges jord- och bergarter under flera decennier och har därför ett hyfsat bra verktyg för att åtminstone kunna bestämma om huset (eller området) man är intresserad av ligger inom riskzonen för markradon.

Klicka här för att komma till SGU:s karta.

radon vid husköp, markradon spridning

Urklipp från SGU:s karta över gammastrålning. Det går att zooma in betydligt närmare än så.

5. Kolla upp huset under visning

Även om huset står på ett område med höga halter av markradon så ger det inte alltid hela bilden. Under visningen kan du därför:

  1. Prata med mäklaren och fråga. Ofta så har mäklare sålt hus i samma område och kan kanske säga hur det har sett ut för andra objekt.
  2. Prata med grannarna. Det kanske känns knepigt att gå över till grannarna men å andra sidan så är det en möjlig husaffär vi pratar om. Dessutom så är de flesta nyfikna av sig och pratar gärna om försäljningar av hus hit och dit i samband med en visning - särskilt grannarna.

6. Kolla upp huset under besiktningstiden

Det sista steget i sin undersökning är i det fall du faktiskt står som köpare till ett hus. Du har vunnit budgivningen och snart ska det skrivas kontrakt.

Om du fortfarande är osäker på radonförekomst inför husköpet så är det nu du ska begära att ta med en besiktningsklausul i kontraktet. Med den så får du tid på dig att göra kompletterande undersökningar och om det skulle innebära fel så kan du alltid ta upp dessa för diskussion med säljaren. Exempelvis nedsättning av priset eller att säljaren ska åtgärda felen är vanligt. Är det däremot ett större fel så har du alltid rätt att helt häva köpet.

Nu har du möjlighet och tiden att exempelvis göra en korttidsmätning av radon och se hur det faktiskt förhåller sig.

7. Vad göra om det finns radon?

Det man kan konstatera är att alla hus har radon i sig. Det läcker främst upp ur marken och ut som en osynlig gas i huset. Om man stöter på att det finns förhöjda värden av radon (över de rekommenderade 200 bq/m3) så är en av de mest effektiva metoderna att ventilera bort själva gasen. Det är sällan några jättekostnader inblandade i att komplettera med extra friskluftsventiler. Så länge det inte handlar om högre värden (över 400-500 bq/m3) så löser vädring och ventilation problemet.

Ett sätt att både hålla kontroll själv genom ett husköp och eventuellt spara en slant jämfört med att beställa nya radondosor för olika mätningar (korttid, långtid, resultat av åtgärd) är att köpa en egen radonmätare. Dagens moderna mätare klarar av både korttidsmätning och långtidsmätning. Det är även ett ypperligt redskap att mäta i husets alla rum och om du behöver göra en åtgärd så kan du själv kontrollera resultatet efteråt.

Den här artikeln om radon vid husköp och hur man minskar riskerna är en av många tips, guider och rekommendationer vi skriver för dig som ska köpa hus eller lägenhet.