Hushuvud

Underhållskostnader för ett hus

Underhåll av ett hus är kostnaderna och tiden som läggs ner för tillsyn, skötsel och renovering och är en del av totalkostnaden för att äga och bo i ett hus.

Underhåll av ett hus kan delas upp i två kategorier, den ena är det löpande underhållet som att måla, tvätta och bättra på och den andra är när det har blivit dags att helt göra om och byta ut. Båda är en kostnad för ditt hus som sällan budgeteras för men som i högsta grad är en del av den totala boendekostnaden.

  • 1. Löpande underhåll av ett hus

  • 2. Renovera och byta ut

1. Löpande underhåll av ett hus

Att ha ett löpande underhåll av ett hus ger dig inte bara ett snyggt och fungerande hus utan även en hel del ekonomiska fördelar. Du kan förlänga livslängden på ditt hus och dess byggnadsdelar med flera år för en mindre kostnad och eget arbete. 

Exempel på löpande underhåll kan vara något så litet som att rensa silen i stupröret till att måla om fasaden. 

Vad kostar det löpande underhållet av ett hus?

Kostnaden för att underhålla ditt hus beror helt på vad som behövs underhållas. Det mesta kan du hantera själv och en del saker tar inte särskilt lång tid om det planeras. Kostnaden, oavsett litet eller smått, avgörs annars helt av:

  • Kostnad för material, verktyg och hjälpmedel
  • Om du har egen tid eller ska leja någon
  • Att det görs i rätt tillfälle
  • Att det görs på rätt sätt

Under den här rubriken kommer vi att länka till kommande beräkningshjälp för löpande underhållskostnader. Under tiden kan du läsa på från våra övriga artiklar och information.

Så underhåller du ditt hus

Här hittar du information och checklistor på vad och när du ska underhålla de olika delarna på ditt hus.

Så länge håller ditt hus

Lista över teknisk livslängd för olika byggnadsdelar, maskiner och installationer.

10 000 kronor. Så mycket kan du spara på att förlänga livslängden på dina hängrännor och stuprör med upp till 10 år genom att rensa de två gånger per år.

2. Renovera och byta ut

Kostnaden för att renovera, göra om eller byta ut någonting är helt beroende på ditt hus och hur det är byggt. När du så småningom behöver byta ut eller göra om en byggnadsdel så kräver en sådan åtgärd kräver ofta en stor insats i både pengar och tid. 

Att veta varför och när en större renovering eller byte krävs är en konst i sig men inte minst vad kostnaden blir - för den läggs på din redan befintliga boendekostnad eller totalkostnad för huset.